Hospoda Grádo

V hospodě Grádo si můžete, po předchozí telefonické domluvě se správcem Boudy Grádo, vyzvednout klíče od Boudy Grádo (např. pokud správce nebude stíhat předat klíče osobně, nebo z důvodu Vašeho pozdějšího příjezdu na Boudu Grádo, apod.). Také si zde můžete zakoupit povolenky k lovu.
 
Veškeré informace, týkající se hospody Grádo, naleznete na těchto internetových stránkách: